Release 05.01.2017


! Beregningene er oppdatert!

OBS! Beregning pågår. Sjekk evt. at alle felt er fylt ut.

  ULYKKE SYKDOM
ARBEID FRITID ARBEID FRITID
MEDISINSK INVALIDITET        
ARBEIDSUFØRHET        
DØD        

ANSATTE INFORMASJON

NOK
%
%

FAMILIESITUASJON

ANSETTELSESFORHOLD

%MEDISINSK INVALIDITET ARBEIDSUFØRHET DØD
ULYKKE SYKDOM ULYKKE SYKDOM ULYKKE SYKDOM
Arbeid Fritid Arbeid Annen Arbeid Fritid Arbeid Annen Arbeid Fritid Arbeid Annen

MEDISINSK INVALIDITET
ULYKKE SYKDOM
Arbeid Fritid Arbeid Annen
ARBEIDSUFØRHET
ULYKKE SYKDOM
Arbeid Fritid Arbeid Annen
DØD
ULYKKE SYKDOM
Arbeid Fritid Arbeid Annen
XLovpålagt yrkesskadeforsikring
XArbeidsgivers tilleggserstatning